Ontspannende Lymfedrainage 'Vodder'

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Wat doet manuele lymfedrainage volgens Vodder

De manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter  en sneller via de lymfebanen af te voeren.

Het is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar met als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, immuniteit te verhogen, stress te verlagen en hormonale stelsel te optimaliseren.

De massage bestaat uit ritmisch een heel zachte spiraalvormige druk uit te oefenen op de lymfeklieren en de lymfebanen, de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Het ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het overtollige lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

 

Ontspannende lymfedrainage Vodder

60'  60€